Życie prywatne Polaków w XIX wieku Tom 7

Życie prywatne Polaków w XIX wieku Tom 7

Autor:

Kolejny tom „Życia prywatnego Polaków w XIX wieku” ma charakter interdyscyplinarny. plasuje się na styku badań historycznych. literaturoznawczych i socjologicznych. Znajdziemy w nim różne ujęcia metodologiczne dotyczące wybranych źródeł osobistych – listów. Teksty odsłaniają realia egzystencji Polaków w różnych częściach Europy i świata – w Anglii. we Francji. Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Korespondencja stała się podstawą ukazania problemów dnia codziennego polskich kobiet. m.in. Elizy Orzeszkowej czy Marii Curie-Skłodowskiej. Od strony intymności poznajemy również znane postacie – Władysława Reymonta. Zygmunta Krasińskiego. Kazimierza Bartoszewicza. Józefa Piłsudskiego._x000D_ Różnorodność metod i ujęć „prywatnych światów zamkniętych w listach” daje w efekcie monografię inspirującą. pogłębiającą biografistykę. wzbogacającą wiedzę o tle epoki. pobudzającą do dalszych badań nad społeczeństwem polskim XIX stulecia.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


ISBN

9788366485310: Wydawnictwo

Format

20: https://woblink.com/ebook/archiwum-wazniejsze-niz-zycie-agnieszka-kajczyk-olga-szymanska-bartosz-borys-anna-dunczyk-szulc-195243u

Cena: Olga Szymańska


Towarzystwa oszczędnościowo-pożyczkowe w guberni kaliskiej do 1914 roku

Autor: Marek Król

Kredyt. na szerszą skalę pojawiający się wraz z rozpowszechnieniem pieniądza. jest jedną z miar wzajemności i solidarności. jako nierozerwalnie związany z wszelką wymianą. Istniejące dziś praktycznie w każdym miasteczku na terenie kraju banki spółdzielcze stanowią ważny element w ich życiu ekonomicznym. a także społecznym i kulturalnym. Te popularne w lokalnych ośrodkach instytucje bankowe wywodzą swój początek od powstających na szeroką skalę na przełomie XIX i XX w. na ziemiach polskich towarzystw pożyczkowo-oszczędnościowych. Publikacja dotyczy istotnego rozdziału życia gospodarczego na ziemiach polskich – dziejów taniego kredytu w latach 1867–1914. Autor przedstawia tempo rozwoju towarzystw oszczędnościowo-pożyczkowych. jak rów

20.95: https://woblink.com/ebook/prawo-jako-narzedzie-sprawiedliwej-kooperacji-w-spoleczenstwie-demokratycznym-michal-rupniewski-208108u

Cena:


Z dziejów opieki społecznej w Polsce międzywojennej

Autor: Joanna Sosnowska

W serii powołanej dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz utrwalenia w polskiej świadomości zbiorowej wiedzy historycznej o genezie i przebiegu odbudowy państwa polskiego ukażą się monografie. biografie i źródła. dla których tematyczną klamrą będzie idea polskiej niepodległości oraz walki o jej urzeczywistnienie i kształt z uwzględnieniem zagadnień polskich i międzynarodowych; politycznych. społecznych i ekonomicznych; walki orężnej i działań dyplomatycznych; wreszcie przedsięwzięć na polu kultury._x000D_ _x000D_ Publikacja dotyczy nowych form opieki społecznej zapoczątkowanych w okresie międzywojennym. Autorka zaprezentowała główne założenia opieki społecznej. w tym opieki nad dziećmi. wskazując obszary życia mieszkańców. w których łódzkie władze wdrożyły systemowe rozwiązania pomocowe wobec dorosłych i dzieci. Na przykładzie półkolonii letnich w Łodzi ukazała sposób organizacji wypoczynku na terenie miejskich parków. źródła jego finansowania. uczestników. personel. a także kwestie związane z opieką. wychowaniem oraz edukacją dzieci i młodzieży. Książka może zainteresować zarówno historyków wychowania. pedagogów. socjologów. jak i organizatorów inicjatyw w zakresie opieki nad dziećmi.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45pediatria lissauer 2019, architektura uczuć pdf doci, michael newton wędrówka dusz pdf, bad boy’s girl pdf, pan lodowego ogrodu tom 2 audiobook, grzegorz siwek, kodeks ruchu drogowego 2020 pdf, nasza mama czarodziejka pdf, sekrety kobiet, roztrzaskane lustro, blackpill, obraz polski, darmowe książki kindle, manga. podręcznik rysowania, marta sapała mniej, notatki biologia pdf, dare tessa, chłopcy których kocham, koniec historii i ostatni człowiek, felix net i nika oraz gang niewidzialnych ludzi cała książka, piotruś pan bajka, japońscy pisarze, poradnik panny mlodej…