Format

Format

PDF: 206162

https://woblink.com/ebook/historie-o-edukacji-jakie-opowiedzieli-mi-superbelfrzy-marek-staczek-206162u

:

Cena:


Człowiek

Autor: Witold P.

Celem publikacji jest zasygnalizowanie zasadności i wagi podjęcia filozoficznych badań. zmierzających do uchwycenia iunctim między dwiema nominalnie kontradykcyjnymi względem siebie eksplikacjami bytu ludzkiego. Jedno z nich eksponuje niejednoznaczność. niejednolitość i historyczny wariabilizm. nieodrodnie towarzyszące bytowi ludzkiemu. Drugie. przeciwnie. domaga się ujawnienia i opisania tego. co składa się na swoistość bytu ludzkiego i przesądza o jego tożsamości. niezależnie od historyczno-kulturowego kontekstu. który niewątpliwie stanowi trwały horyzont ludzkiego istnienia – wciąż poszerzający się. obejmujący dziedzinę zjawisk podlegających nieustannej fluktuacji._x000D_ Pytanie o człowieka – stawiane w obrębie dyskursu filozoficznego – należy do pytań równie kłopotliwych. co fundamentalnych. Jego wartość tkwi w nim samym. a jego potencjał jest zarazem potencjałem filozofii – skłania do podejmowania poszukiwań. uzasadnia ich aktualność. dowodzi tego. że filozofia nie jest intelektualną rozrywką. wyobcowaną z cywilizacyjnego kontekstu współczesności._x000D_ Prezentowana monografia – dotycząca węzłowych kwestii związanych ze specyfiką filozoficznego pytania o człowieka. jego dotychczasową drogą i perspektywami – jest pierwszym tomem planowanego cyklu: Filozofia na tropie człowieka; kolejne będą poświęcone dialogicznej recepcji problematyki antropologicznej (Człowiek dialogu) oraz antropologii fundamentalnej Michaela Landmanna (Przeszłość i przyszłość antropologii fundamentalnej).

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 17.45


Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych

Autor:

Przekazywana do rąk Czytelnika książka to kolejny tom podejmujący tematykę nauczyciela wczesnej edukacji (seria „Wczesna Edukacja’) pod redakcją pracowników Katedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego. W każdej kolejnej publikacji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważnym problemem dotyczącym podmiotu badań – nauczyciela wczesnej edukacji. W prezentowanym tomie koncentrują się na postawach nauczycieli wobec zmian społecznych i kulturowych. a także na oczekiwaniach społecznych wobec nauczycieli. W zamierzeniu odbiorcą książki jest współczesny kreatywny nauczyciel. którego modelową sylwetkę można odczytać z poszczególnych tekstów: nauczyciel taki jest kreatorem dialogu międzykulturowego. potrafi również kreować własny wizerunek. kształtuje warunki do wolności. wyzwala twórczość uczniów. personalizuje edukację. dostosowuje ją do konkretnej rzeczywistości. traktuje nauczanie jako formę sztuki. która wymaga od niego mądrości._x000D_ W tej samej serii ukażą się: Nauczyciel wczesnej edukacji. Rozwijanie kompetencji zawodowych (red. Wiesława Leżańska. Dorota Radzikowska) oraz Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka (red. Elżbieta Płóciennik. Dorota Radzikowska).

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 16.95


Zrównoważona turystyka

Autor: Beata Gontarz.

Nowa wizja rozwoju Polski zawarta w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. zakłada budowanie wizerunku naszego kraju jako atrakcyjnej. bezpiecznej i otwartej destynacji turystycznej. Obejmuje ona m.in. rozwój tzw. przemysłu czasu wolnego. w tym sektora gospodarki turystycznej. a także koncentrację potencjału finansowego lokalnego biznesu na jednym. dużym i kompleksowym produkcie turystycznym. Przewiduje się uruchomienie zintegrowanego produktu turystycznego. umożliwiającego efektywne prowadzenie działań promocyjnych. co będzie stymulować ruch turystyczny i przyczyni się do wzrostu gospodarczego. _x000D_ W niniejszej książce autorzy proponują budowę zintegrowanego produktu turystycznego wokół idei miejskiej zrównoważonej turystyki oraz oferują narzędzia ewaluacyjne umożliwiające ocenę współpracy miasta z wyższymi uczelniami i korporacjami ICT we wdrażaniu pilotażowych rozwiązań. Na potrzeby publikacji stworzono listę potencjalnych pilotażowych projektów ICT wspierających strategię miejskiej zrównoważonej turystyki. m.in. budowy smart society w ramach projektów rewitalizacyjnych realizowanych na podobnej zasadzie. jak w korporacji Panasonic w Tokio czy Berlinie. Zaproponowano metodę oceny i hierarchizacji projektów ICT wspierających rozwój miejskiej zrównoważonej turystyki. pozwalającą oszacować wartość współpracy miasta z interesariuszami przy realizacji wspólnych projektów innowacyjnych.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


Gramática contrastiva español-polaco

Autor:

El presente estudio pretende rellenar un vacío existente en la rama de la lingüística contrastiva del espanol y del polaco. Desde el punto de vista lingüístico. el análisis contrastivo espanol-polaco se presenta como un problema científico de la máxima importancia. puesto que se trata de dos idiomas pertenecientes a dos grupos lingüísticos distintos (lenguas románicas y eslavas). que se caracterizan por relevantes diferencias tipológicas. Además. las diferencias formales y funcionales suelen ser a menudo causa de dificultades y errores que se dan en el aprendizaje y en el uso del castellano por los alumnos de espanol en Polonia._x000D_ Por consiguiente. la finalidad de este estudio monográfico es doble: llevar a cabo la descripción comparada de los sistemas gramaticales castellano y polaco e introducir tanto a los docentes como a los aprendientes en el campo de la gramática contrastiva espanol-polaco._x000D_ En resumen. el objetivo primordial de este libro es servir de ayuda a los alumnos polacos y a los profesores de espanol que imparten clases en las universidades y demás centros académicos radicados en Polonia.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


The Return of Sherlock Holmes

Autor: Arthur Conan Doyle

The Return of Sherlock Holmes – a collection of stories by Arthur Conan Doyle. a British writer and medical doctor. He created the characters of Sherlock Holmes and Dr. Watson. The Sherlock Holmes stories are considered milestones in the field of crime fiction.

This collection of stories consists of: 

 1. ‚The Adventure of the Empty House’
 2. ‚The Adventure of the Norwood Builder’
 3. ‚The Adventure of the Dancing Men’
 4. ‚The Adventure of the Solitary Cyclist’
 5. ‚The Adventure of the Priory School’
 6. ‚The Adventure of Black Peter’
 7. ‚The Adventure of Charles Augustus Milverton’
 8. ‚The Adventure of the Six Napoleons’
 9. ‚The Adventure of the Three Students’
 10. ‚The Adventure of the Golden Pince-Nez’
 11. ‚The Adventure of the Missing Three-Quart

  12.99: https://woblink.com/ebook/the-poison-belt-arthur-conan-doyle-205826u

  Cena:  wilcze leże audiobook, czytanie tekstu online za darmo, sex god, lęk kępiński, winslow skorumpowani, trędowata czas akcji, diagnoza resocjalizacyjna przykład, jo nesbo policja pdf, granica zofia nałkowska opracowanie, szyfrowanki, zarażać, sennik ciem i motyli, broń niemiecka z 2 wojny światowej, emocjonalne wampiry, sofia mp3, daniel estulin…