Statystyka dla geografów

Statystyka dla geografów

Autor: Iwona Jażdżewska

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studentów wyższych uczelni kierunków geograficznych. którzy uczęszczają na wykłady i ćwiczenia ze statystyki. Głównym jego zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu zadań i ich interpretacji. Prezentowane zagadnienia pogrupowane zostały w poszczególne działy o podobnej strukturze. Każdy z nich rozpoczynają wiadomości teoretyczne wykorzystywane w danej części. następnie rozwiązywane są przykładowe zadania. w których umieszczono algorytm obliczeń oraz właściwą interpretację wyników. dalej zaprezentowane są zadania do rozwiązania samodzielnego. Rozwiązania części z nich podane zostały na końcu rozdziałów. Zadania mają różny stopień trudności. a także ich wykonanie wymaga różnego czasu. Wiele z nich można rozwiązać. przy użyciu dostępny

:

Cena:


ISBN

9788324214396: Wydawnictwo

Format

12: https://woblink.com/ebook/choinka-w-kulturze-polskiej-symbolika-drzewka-i-ozdob-smyk-katarzyna-207364u

Cena:


Rzeczywistość wirtualna (VR) dla każdego – Aframe i HTML 5. VR w HTML 5 na każdym urządzeniu z Internetem! Wydanie II

Autor: Krzysztof Wołk

Do rzeczywistości wirtualnej jedni mają bliżej. inni dalej. tak jak do Twin Peaks. Ale nie o to chodzi. czy agent Dale Cooper miał bliżej niż agenci Dana Scully i Fox Mulder. Wszyscy oni byli bowiem i pozostali elementami tej rzeczywistości – bohaterami filmów i seriali telewizyjnych (różnych).

Rzeczywistość wirtualna. która była czymś „zewnętrznym”. do oglądania. zmienia się może jeszcze nie całkiem w coś „wewnętrznego”. ale na tyle interesującego. że można wypróbować ją już samemu. Dosłownie. Zresztą nie tylko wypróbować – dzięki urządzeniom i aplikacjom VR – ale również samemu tworzyć.

Rzeczywistość wirtualna dla każdegoKrzysztofa Wydawnictwo: Avia Artis

Cena: 12.49


Sen. marzenie. zaświaty w literaturze i kulturze

Autor:

Poddane oglądowi obiekty reprezentują zróżnicowane gatunki/formy wypowiedzi – od dramatów. poprzez inscenizacje. powieści. eseje. nowele. małe traktaty filozoficzne. pamiętniki. ankiety. wywiady i wiersze opisujące zjawiska oniryczne z perspektywy psychologii. Sen i zaświaty jawią się też jako przestrzeń chętnie zagospodarowywana z zachowaniem optyki religijnej. bez niej albo wręcz wbrew niej. Wszystkie te wizje podporządkowane są przekonaniu o istnieniu sił dobra i zła. które toczą z sobą nieustanny bój. W jego centrum sytuuje się człowiek. To zmagania ducha i materii. próby uchwycenia za pomocą doświadczenia mistycznego. lub bez niego. momentu przejścia od życia do śmierci i ze śmierci do życia. Umysł ludzki. postrzegany w zgromadzonych w tomie tekstach jako posiadający – zdawać by się mogło – nieograniczone możliwości. gdy w grę wchodzi doświadczanie mistycznych doznań Absolutu oraz kreowanie równoległych światów za sprawą wyobraźni. tworzywa artystycznego czy filozofii. zarazem odsłania ograniczenia. jakie niesie choroba (afazja) i starość (bliskość nieuchronnej śmierci)._x000D_ Psychologia. obok filozofii. jawi się jako królowa nauk. która potrafi dość głęboko wniknąć i zadowalająco wyjaśnić sens sennego marzenia. poznać oniryczną wizję i towarzyszyć podczas odwiedzin zaświatów. Zawartość niniejszego tomu może być pomocna w ustaleniu. czego człowiek poszukuje we śnie. Ukazuje również wyjątkową siłę snu jako środka pozwalającego ludzkiej jaźni wydostać się ze świata jawy. by penetrować obszary niedostępne. Z kolei za sprawą instrumentarium dramatu przybliża odbiorcy wizję wytworzoną przez dramaturgów i reżyserów. Sen stanowi przepustkę w zaświaty dla takich wizjonerów. jak Pilch. Sapkowski. Hofmannsthal oraz służy mówieniu o kondycji człowieka i jego skrytych problemach.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95papierowe duchy, sztuka życia według stoików, dostojewski zbrodni i kara, dennett świadomość, heretycy buntownicy wizjonerzy, platon prawa pdf, dom horroru wydawnictwo, słówka do matury z angielskiego pdf, katarzyna szumlewicz, penelope ward przyrodni brat, sprzedaż książek przez internet, david bosc, ariowie słowianie polacy, przewodnictwo w unii europejskiej, homo sociologicus, krzysztof zięba, polska polityka migracyjna, opowiesci z narnii pdf, leszek herman biblia diabła…

2022 © Ekonomia przetrwania Theme by SiteOrigin