Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego – komentarz

Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego – komentarz

Autor: Jan Charytoniuk

Rachunkowość budżetu JST stanowi integralną część rachunkowości prowadzonej w urzędzie gminy. starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim.

W opisie konta 130 określono. że konto to może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu JST. Niestety. takie rozwiązanie nie zostało uwzględnione w opisie kont budżetu służących do ewidencji tego typu operacji.

W opisie kont dla budżetów JST zostały pominięte również operacje dotyczące rozliczeń VAT z urzędami skarbowymi oraz z jednostkami organizacyjnymi gminy objętymi centralizacją rozliczeń tego podatku.

Kolejnym problemem. z jakim musi się zmierzyć urząd JST przy określaniu zakła

19.9: https://woblink.com/ebook/ksr-7-stosowanie-w-jednostkach-sektora-publicznego-izabela-motowilczuk-159760u

Cena:


ISBN

9788381474894: Wydawnictwo

Format

25: https://woblink.com/ebook/cztery-pory-smierci-olga-warykowska-160259u

Cena:


Zerowy PIT dla młodych – warunki stosowania i rozliczania nowej ulgi

Autor: Tomasz Krywan

Zerowy PIT dla młodych to nowe zwolnienie dla przychodów otrzymywanych przez podatników do dnia ukończenia 26 roku życia. Zwolnienie to zostało wprowadzone w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. który został dodany z dniem 1 sierpnia 2019 r Z przepisu tego wynika. że zwolnienie to ma zastosowanie. jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki. tj.:

1) uzyskany przychód jest przychodem z pracy. stosunku służbowego. pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy lub przychodem ze zlecenia.

2) ww. przychód został uzyskany do dnia ukończenia przez podatnika 26 roku życia.

3) nie został przekroczony limit zwolnienia. czyli 85 528 zł w roku podatkowym (z wyjątkiem 2019 r.. w k

9.9: https://woblink.com/ebook/koszt-wytworzenia-wedlug-nowego-krajowego-standardu-rachunkowosci-nr-13-pawel-muz-161079u

Cena:613 przykazań judaizmu, przemysław biskup, filozofia wschodu, allan wats, katechizm libertyński, mp3 nowosci, bajka o kogutku, silos hugh howey, reformy władysława grabskiego, zaopiekuj się mną książka, arduino dla dzieci pdf, dziennik cwaniaczka ebook, nowa książka cejrowskiego, ebutk, arabski syn pdf za darmo, diana palmer prawo przyciągania…