Funkcja usługowa małych miast

Funkcja usługowa małych miast

Autor:

Usługi są tym sektorem gospodarki. który od wielu dziesięcioleci pełni kluczową rolę we współczesnych procesach rozwoju ekonomicznego. W krajach postkomunistycznych szybki rozwój działalności usługowej nastąpił dopiero w ostatnich dwóch dziesięcioleciach_x000D_ w wyniku zachodzących przemian systemowych. umożliwiających nadrobienie wieloletnich zapóźnień w stosunku do gospodarek krajów wysoko rozwiniętych. O ile rozwój funkcji usługowej w dużych ośrodkach miejskich był z wielu powodów ułatwiony. a przekształcenia ich struktur funkcjonalnych przebiegały często bardzo dynamicznie. to już w wielu małych miastach rozwój sektora usług nie zawsze postępował bez przeszkód. W małych jednostkach osadniczych – poza ich położeniem w sieci osadniczej i zróżnicowanej ekonomicznie przestrzeni kraju – istotną rolę odgrywały m. in. takie uwarunkowania. jak: silne rozdrobnienie rolnictwa i duży odsetek ludności wiejskiej o niewysokich dochodach na otaczających terenach. stosunkowo niski względny poziom wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców. a także często niewydolny samorząd lokalny. niepotrafiący wypracować i wcielić w życie racjonalnych założeń polityki ekonomicznej na szczeblu gminy. Pomimo istniejących ograniczeń. funkcja usługowa małych miast uległa znacznym przeobrażeniom po 1990 r.. głównie w ośrodkach położonych na zapleczu wielkich miast. Toteż autorzy poszczególnych rozdziałów niniejszej publikacji podejmują się analizy wybranych funkcji usługowych małych miast (zwłaszcza śląskich i łódzkich) w zakresie działalności transportowej. handlowej i obsługi ruchu turystycznego.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 9


Odkrywanie tajemnic Harry’ego Pottera

Autor: Agnieszka Kobrzycka

Oddawana w ręce czytelników książka jest zaledwie pierwszą z całego cyklu. który Autorka przygotowała. pozostając od lat pod działaniem magii Hogwartu. W kolejnych tomach postara się rozszyfrować zawarte w serii o Harrym Potterze aluzje filozoficzne. historyczne. polityczne i autobiograficzne. Objaśni nie zawsze zrozumiałe dla polskiego czytelnika realia. Zajmie się również językiem utworu. pełnym mistrzowskich instrumentacji i słownych szarad. Wskaże na inspiracje Rowling Biblią. mitologią grecką. rzymską. celtycką. nordycką i indyjską. Omówi bogatą symbolikę kulturową cyklu powieściowego. Skomentuje znaczenie i etymologię występujących w powieści zaklęć. Osobne miejsce poświęci kluczowi astrologicznemu i alchemicznemu. którym warto posłużyć się. c

:

Cena:


ISBN

9788379693658: Wydawnictwo

Format

19.45: https://woblink.com/ebook/reformy-jozefinskie-w-swietle-relacji-prasy-polskiej-okresu-stanislawowskiego-maciej-paszyn-207478u

Cena:książki dla dzieci pdf, wielki projekt hawking, odchudzająca książka kucharska, brandon sanderson dawca przysięgi 2, systemy motywacyjne pdf, jacek sitko, marzenia senne freud, carlo martini, asgarda, najmroczniejszy sekret pdf, zadania logika, danusha goska, zimna siła, lesley ann jones, filip springer miasto archipelag, sp. z o.o. pisownia, korona na zawsze, meghan march pakt z diabłem pdf, paullina simons trylogia…