Znaczenie zasady dwuizbowości w praktyce ustrojowej wybranych demokracji Azji Południowo-Wschodniej

Znaczenie zasady dwuizbowości w praktyce ustrojowej wybranych demokracji Azji Południowo-Wschodniej

Autor: Anna Michalak

Istniejące klasyfikacje parlamentów wskazują. że badacze kręgu atlantyckiego nie sięgają w swych dociekaniach do państw Azji Południowo-Wschodniej i przyjętych tam rozwiązań ustrojowych. Region ten w omawianym zakresie wymaga zatem przeprowadzenia badań prawno-porównawczych. zwłaszcza pod kątem analizy adaptowanych instytucji. ich modyfikacji oraz unikatowych. charakterystycznych rozwiązań. Prezentowana monografia stanowi efekt badań prowadzonych w latach 2014–2017. mających na celu przeanalizowanie funkcjonowania organów władzy ustawodawczej w wybranych demokracjach Azji Południowo-Wschodniej. Autorka ukazuje. jakie znaczenie prawne (sposób unormowania omawianej zasady w aktach normatywnych). funkcjonalne (efektywność procesu legislacyjnego or

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych

Autor: Dorota Pekasiewicz

Monografia poświęcona jest parametrycznym i nieparametrycznym procedurom estymacji wykorzystującym statystyki pozycyjne. Opracowane metody mają istotne znaczenie w sytuacjach. gdy klasyczne parametry i ich estymatory nie mogą być stosowane. Opisano charakterystyki funkcyjne. w tym rozkłady graniczne statystyk pozycyjnych. metody szacowania parametrów funkcji gęstości zmiennych losowych. estymatory parametrów pozycyjnych. takich jak kwantyle oraz dominanta i metody estymacji wykorzystywane w analizach zjawisk ekstremalnych. Oprócz znanych procedur estymacji przedstawione zostały nowe propozycje. które w określonych sytuacjach stanowią lepsze narzędzia analiz statystycznych. Otrzymane wyniki badań własności estymatorów wskazują na praktycz

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


Analiza pretranslatorska tekstu jako pierwszy etap tłumaczenia poetyckiego

Autor: Anna Bednarczyk

Tłumacz musi odpowiedzieć na pytanie. „co przetłumaczyć?” a więc określić. „jakie są jego dominanty” i „jak przetłumaczyć?” a więc „jakie są możliwości translacji?” ale przede wszystkim winien on wiedzieć. „dlaczego?” podejmuje takie. a nie inne decyzje. motywowane pytaniem o powód i cel swoich działań._x000D_ Powód – chodzi oto. co zmusza mnie-tłumacza do poszukiwania potencjalnych odpowiedników i dokonywania transformacji oraz cel. a więc to. co chcę osiągnąć. dokonując tych manipulacji. Z określeniem celu łączy się określenie własnej motywacji translatorskiej. czego efektem jest dokonywanie świadomych (uświadamianych sobie) wyborów w procesie przekładu._x000D_ Z Zakończenia_x000D_ „W polskiej literaturze przekładoznawczej nie istnieje ani jedna monografia. która analizowałaby teksty literackie jako teksty wyjściowe z perspektywy obranej przez Autorkę (tym bardziej z częścią materiałową rosyjsko-polską. opracowaną na podstawie własnych tłumaczeń) […]. Obecnie na rynku wydawniczym prace poświęcone warsztatowi tłumacza (w tym analizie pretranslacyjnej) dotyczą wyłącznie przekładu pisemnego tekstów specjalistycznych. nie zaś literatury pięknej. Publikacja Anny Bednarczyk wy-pełnia zatem lukę także w obszarze dydaktyki przekładu._x000D_ Z recenzji prof. dr hab. Doroty Urbanek

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95wycie w ciemności. wilki i wilkołaki europy, podstawy informatyki książka, ksiązki młodzieżowe, epoki literackie matura pdf, powieści sensacyjne ranking, pdf książki za darmo, małżeńska pułapka pdf, janusz korzeniowski, snowrunner poradnik, farmakologia kostowski pdf, mieszko pierwszy tajemniczy, dni pośród nocy, zagrożenia 21 wieku, czarny orzeł, rozkosze grzechu meghan march pdf, jan chryzostom pasek pamiętniki, korzon…