Mniejszości religijne w Polsce. Geneza. struktury przestrzenne. tło etniczne

Mniejszości religijne w Polsce. Geneza. struktury przestrzenne. tło etniczne

Autor: Andrzej Rykała

(…) jest to pierwsze na gruncie geografii polskiej książkowe opracowanie (…) wszechstronnie prezentujące złożoną problematykę geografii religii w naszym kraju. w szerszym zresztą. uniwersalnym kontekście. Cechuje je ponadto ujęcie problemowe. dalekie od zwykłego opisu faktów. (…) podejście. umiejscawiające geografię religii pomiędzy historią religii a geografią polityczną decyduje o szczególnej wartości i oryginalności tej pracy. Prof. dr hab. Marek Koter

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24


ISBN

9788324224623: Wydawnictwo

Format

15: https://woblink.com/ebook/brak-absolutu-pojecia-dobra-i-zla-w-japonskiej-popkulturze-dorota-baranska-207362u

Cena:


Świat cały ma Cię za obrońcę. Michał Archanioł w kulturze Słowian prawosławnych na Bałkanach

Autor: Małgorzata Skowronek

Michał Archanioł. jeden z najpopularniejszych świętych i najsłynniejszy z aniołów. od początków chrześcijaństwa otaczany jest wyjątkową czcią. Na ten stan składa się cały szereg czynników. do których należą m.in. wyobrażenia tradycji judaistycznej. rozwój kultu w łonie samego chrześcijaństwa. związane z imieniem Świętego dziedzictwo literatury i sztuk pięknych. a także nakładanie się na stare kulty pogańskie pierwiastków wiary i religijności chrześcijańskiej oraz wierzenia ludowe. Wszystko to daje wielowymiarowy. choć jednocześnie dość spójny obraz_x000D_ Michała Archanioła w kulturze prawosławnych Słowian. dziedziczącej – za pośrednictwem tradycji bizantyńskiej – spuściznę judaistyczną._x000D_ _x000D_ Zdawać by się więc mogło. że poświęcone Michałowi Archaniołowi teksty liturgiczne. literackie i folklorystyczne kreują barwny. lecz niezbyt spójny jego obraz. Tak jednak nie jest. Majestatyczny książę aniołów. zwycięzca Szatana i wszelkiego zła. pogromca żywiołów. patron wiernych. orędownik uciśnionych. uzdrowiciel cierpiących. strażnik ładu i sprawiedliwości. surowy sędzia. opiekun dobrej śmierci i przewodnik po zaświatach. opiekun domostw – to jedynie ogólnie zarysowane role Archanioła. które. podlegając kontaminacjom. nie tracą swego szczególnego charakteru. a przeciwnie – wzbogacają się o nowe aspekty. Wizerunek św. Michała powstały w kulturze prawosławnych Słowian bałkańskich jest z pewnością niejednowymiarowy. lecz jednocześnie synkretyczny. co decyduje o jego specyfice i wyjątkowości.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 16.8


Wczesne rodzicielstwo – zagrożenie czy szansa?

Autor: Paulina Bunio-Mroczek

W publikacji zostały przedstawione biografie i sytuacje życiowe młodych dorosłych. którzy zostali rodzicami jako nastolatkowie oraz mieszkają i wychowują swoje dzieci na terenie łódzkich enklaw biedy. Autorka analizuje stan. procesy i wymiary wykluczenia społecznego. a także społecznej integracji zachodzące w badanej zbiorowości oraz działania służb społecznych wobec młodych rodziców ze zdegradowanych społecznie i ekonomicznie obszarów miasta. Odpowiada na pytanie. czy wczesne macierzyństwo i ojcostwo osób doświadczających biedy i wykluczenia społecznego w dzieciństwie i adolescencji stanowi jedynie zdrożenie. tj. czynnik ryzyka kontynuacji ubóstwa i ekskluzji w kolejnej (dorosłej) fazie życia. czy też może oznacza szansę – czynnik ich społecznej integracji._x000D_ Książka jest skierowana do socjologów. pedagogów i badaczy życia społecznego. a także pracowników instytucji pomocowych i organizacji i pozarządowych zajmujących się pracą socjalną oraz specjalistów pracujących profesjonalnie z młodymi ludźmi z zaniedbanych społecznie środowisk.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Pokolenia wobec wartości i zagrożeń współczesnych organizacji

Autor: Anna Rogozińska-Pawełczyk.

Prezentowana monografia to opracowanie komplementarne względem czysto teoretycznych pozycji dotyczących zarządzania generacyjnego. zarządzania wiekiem. zarządzania różnorodnością czy zarządzania zróżnicowanymi zespołami w organizacji. Dzięki ujęciu interdyscyplinarnemu ukazano w niej wiele aspektów związanych ze stosunkiem pokoleń wobec wartości i zagrożeń. przed którymi stoją współczesne organizacje._x000D_ Publikacja jest kierowana do naukowców i studentów. a także do pracodawców. menadżerów. osób odpowiedzialnych za HR. instytucji szkoleniowych. instytucji otoczenia biznesu oraz innych podmiotów zainteresowanych zarządzaniem pracownikami zróżnicowanymi wiekowo. Stanowi aktualną próbę refleksji nad tematyką różnorodności pokoleniowej pracowników z perspektywy utrzymania i zwiększania jej w organizacji.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Sic erat in votis

Autor:

Prezentowany zbiór studiów i szkiców dedykowany jest Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi. wybitnemu historykowi i nauczycielowi akademickiemu. kierownikowi Katedry Historii Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. w latach 2005-2008 dyrektorowi tego Instytutu. a od 2008 do 2016 r. dziekanowi Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego._x000D_ W książce zostały przedstawione różne aspekty współczesnych badań historycznych. a także odwołania do tematyki pokrewnych dziedzin nauk humanistycznych. Zamieszczone teksty dotyczą historii Rzeczypospolitej. w czasach nowożytnych – od schyłku średniowiecza do początku wieku XIX. Ukazano wydarzenia polityczne i militarne oraz problematykę odnoszącą się do zagadnień ustrojowo-politycznych i społecznych. epistolografii. historiografii. literaturoznawstwa. biografistyki. antropologii historycznej. dziejów podróży. miast. wojska. sądownictwa i skarbowości. wreszcie historii sztuki._x000D_ Taka różnorodność tematyki prezentowanych studiów odzwierciedla niezwykle szerokie zainteresowania badawcze Profesora Zbigniewa Anusika. Publikacja jest adresowana zarówno do historyków dziejów nowożytnych. jak i do szerokiego grona miłośników nauk humanistycznych.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.45lisiak ireneusz, drobna przysługa, gdyby nie, przekazy duszy, poniemieckie książka, arabski syn pdf za darmo, motyw tanca, książki w pdf, alex kava trucizna, regionalna odmiana jezyka, chlopak taki jak ty, noszczyk, paris ba, wiesz kim jestem, mudra na nadciśnienie, virion audiobook, krolowa poludnia, richard a. knaak…