Metody i instrumenty rozwoju lokalnego

Metody i instrumenty rozwoju lokalnego

Autor: Katarzyna Zajda

W publikacji zostały omówione metody i instrumenty rozwoju lokalnego. takie jak LEADER. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność oraz innowacje społeczne. Jej autorzy są członkami interdyscyplinarnego zespołu badawczego. w skład którego wchodzą socjolog (pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego z bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie współpracy z lokalnymi grupami działania) i geografowie (pracownicy Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie. specjalizujących się m.in. w tematyce projektów rewitalizacji. na co dzień współpracujący z przedstawicielami samorządów różnego szczebla). W ciekawy i przystępny sposób zaprezentowali oni istotę i problemy związane z wdrażaniem wskazanych metod i instrumentów. poświęcając wiele uwagi praktycznym przykładom rewitalizacji i

29.4: https://woblink.com/ebook/lodzki-strajk-studencki-styczen-luty-1981-krzysztof-lesiakowski-147412u

Cena:


ISBN

9788381420174: Wydawnictwo

Format

34.95: https://woblink.com/ebook/ochrona-rodziny-w-swietle-przepisow-prawa-pracy-andrzej-serafin-147416u

Cena:


ISBN

9788380881846: Wydawnictwo

Format

22.45: https://woblink.com/ebook/miedzypokoleniowy-transfer-wiedzy-a-wydluzanie-okresu-aktywnosci-zawodowej-justyna-wiktorowicz-147449u

Cena: 36


Nie umieraj do jutra

Autor: Gluth-Nowowiejski Wacław

Istnieje pogląd. że od upadku powstania warszawskiego do zajęcia stolicy przez oddziały polskie i radzieckie miasto pozostało całkowicie martwą. pozbawioną ludności pustynią gruzów.

Ale Warszawa nigdy nie była „królestwem bez poddanych”. Nawet w tym straszliwym czasie. kiedy na rozkaz von dem Bacha kto żyw musiał opuścić miasto. a w jego lewobrzeżnej części przystąpiły do działania niemieckie ekipy specjalne powołane w celu ostatecznego zniszczenia i spalenia tego. co pozostało – istniała jedyna na świecie Rzeczpospolita gruzów.

W siedmiu nowelach Gluth-Nowowiejski portretuje warszawskich robinsonów – ludzi. którzy w nieustannym zagrożeniu. w ekstremalnie trudnych warunkach. bez dostępu do pożywienia i wody żyli na zgliszczach.Ukrywali się najczęściej w piwnicach lub

22.1: https://woblink.com/ebook/meandry-procesow-demokratyzacji-i-transformacji-systemowej-malgorzata-raczkiewicz-147509u

Cena:


ISBN

9788324070459: Wydawnictwo

Format

22.6: https://woblink.com/ebook/spoleczenstwo-edukacja-praca-wielislawa-warzywoda-kruszynska-147470u

Cena:


Rajmund Rembieliński

Autor: Krzysztof Paweł Woźniak

Książka jest udanym połączeniem biografii Rajmunda Rembielińskiego ..ojca” Łodzi przemysłowej. z raportami składanymi władzom Królestwa Polskiego. Obszernie omówione dokumenty. których oryginały spłonęły w 1944 r.. ukazują ogrom starań Rembielińskiego o uprzemysłowienie podległego mu województwa. Odsłaniają kulisy wyboru Łodzi na centrum przemysłu bawełnianego. Pozwalają zerwać z mitem monokultury włókienniczej w początkach okręgu łódzkiego. Autor raportów przedstawiony został jako skuteczny menedżer. potrafiący umiejętnie wykorzystać do realizacji swoich zamierzeń nie zawsze sprzyjające mu okoliczności. Tom wzbogacają liczne. po raz pierwszy reprodukowane. ilustracje. Książka adresowana jest zarówno do specjalistów. jak i do szerokiego grona miłośników hist

20.95: https://woblink.com/ebook/spoleczny-potencjal-odrodzenia-miast-poprzemyslowych-pawel-starosta-147459u

Cena:helena sęk, mały książe epub, jakub polit, intymne wyznania forum, dom sióstr charlotte link, rozporządzenie o ochronie danych osobowych pdf, wyznania św. augustyna, natura a kultura, b.a. paris, powikłania pooperacyjne wczesne i późne, jak umysł rośnie w siłę gdy mózg się starzeje, uni slaski, drogi żółciowe anatomia, vi keeland egomaniac pdf pl, język niemiecki pdf, fizyka optyka rysunki, www 1944 waw pl…