1

1

:

:

Cena:


Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Autor: Katarzyna Rydz-Sybilak

Ustawa Prawo zamówień publicznych podlega ostatnio ciągłym nowelizacjom. Wszyscy praktycy. zobligowani do stosowania jej przepisów. są zmuszeni do systematycznej lektury zawartych w niej uregulowań. które wyznaczają kształt prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany dotyczą nie tylko podmiotu zamawiającego. lecz także wskazują nowe reguły prowadzenia samego postępowania czy też eliminują z obowiązujących dotychczas przesłanek unieważnienia postępowania te. które dotyczą podmiotu realizującego przedmiot zamówienia. _x000D_ Obowiązujące przepisy. które z założenia mają chronić interesy finansowe Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. winny tworzyć system wzajemnie się uzupełniający. Podstawy prawne różnych form odpowiedzialności nie w każdym jednak przypadku wyłączają jednoczesne stosowanie innych przepisów i wskazanych tam form odpowiedzialności. dlatego możemy się spotkać z ich kumulacją._x000D_ Prezentowana publikacja zawiera krótkie omówienie najważniejszych zbiegów odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. w szczególności w nawiązaniu do prawa karnego. szeroko rozumianego prawa finansowego oraz prawa cywilnego.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


ISBN

9788381423632: Wydawnictwo

Format

19.95: https://woblink.com/ebook/metakolaz-dorota-rybarkiewicz-207852u

Cena:


Nazwy geograficzne w polskich przekładach Nowego Testamentu z XVI i XVII wieku — analiza i słownik

Autor: Rafał Zarębski

Książka Rafała Zarębskiego to studium na wysokim poziomie refleksji naukowej. wpisujące się w serię monografii dotyczących polszczyzny przekładów biblijnych XVI i XVII wieku. które w ostatnich latach ukazały się na rynku krajowym i zagranicznym. Uzupełnia wiedzę na temat polszczyzny renesansowej. a w szczególności polszczyzny biblijnej. zwłaszcza w jej planie onomastycznym. Autor ukazał przejęte do polszczyzny nowotestamentowe nazwy geograficzne zarówno w aspekcie formalnym. jak i stylistycznym oraz semantycznym. Na podstawie pozyskanych danych sporządził też Słownik nazw geograficznych i ich ekwiwalentów w polskich przekładach Nowego Testamentu z XVI i XVII wieku. będący niezwykle wartościowym naukowo dopełnieniem monografii._x000D_ Publikacja wraz ze słownikiem to pozycja w pełni oryginalna zarówno na polskim. jak i zagranicznym rynku wydawniczym. Stanowi studium pionierskie. jeśli chodzi o materiał empiryczny. który został poddany analizie lingwistycznej. a także nowatorskie. jeśli chodzi o założenia metodologiczne. splatające w jedno zagadnienia z onomastyki. semantyki. diachronicznych studiów filologicznych. filologii biblijnej. teolingwistyki. lingwistyki antropologicznej. translatologii. teorii wariantywności i historii języka polskiego._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Lisowskiego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku

Autor:

Prezentowana publikacja dotyczy uniwersalnych zagadnień wartości kultury fizycznej w procesie kształcenia i wychowania. pedagogicznych i historycznych przejawów idei olimpijskiej. współczesnych problemów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. a także zdrowotnych uwarunkowań aktywności ruchowej. Autorzy – specjaliści z zakresu pedagogiki. nauk medycznych i nauk o kulturze fizycznej – podejmują m.in. problematykę związaną z pozytywnym wpływem ruchu na ludzki organizm w różnych okresach życia: począwszy od wczesnego dzieciństwa. poprzez życie dorosłe. aż po starość.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95polityka na wesoło, zwroty na lotnisku angielski pdf, woblink com, psychologia kluczowe koncepcje pdf, sprawdzian z przyrody, pawlikowska, the kissing booth na odległość pdf, bogusław nierenberg, rigcz gonciarz, 365 pdf, formy kwadratowe, red white and royal blue pdf, farma ciał, galeria szubrawców, perwersyjny bogacz pdf docer, katastrofizm co to, moja mama czarodziejka pdf, książka kucharska dla cukrzyków, łosiak psychologia emocji pdf, smocza straż tom 4, barbara stanosz ćwiczenia z logiki pdf…